Публічна оферта

Дана Публічна оферта, далі — «Оферта», є офіційною публічною пропозицією укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — «Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://ilcammeo.ua/ далі – «Інтернет-Сайт».

1. Терміни, що використовуються у договорі

1.1. Публічна оферта («Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, які мають дієздатність і всі необхідні права, і повноваженнями для укладання та виконання даного Публічного договору, укласти з Продавцем Публічний договір купівлі-продажу товару дистанційним способом на умовах, що містять справжньої Оферти.

1.2. Замовлення на придбання Товару на сайті інтернет-магазину – позиції, вказані Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні замовлення на придбання Товару на сайті інтернет-магазину.

1.3. Акцепт – надання Покупцем повної та безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти Публічний договір на умовах, передбачених у цьому Публічному договорі.

1.4. Товар – ювелірні вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного/напівдорогоцінного каміння, супутні товари, в кількості, асортименті та за ціною, представлені в інтернет-магазині на сайті ilcammeo.ua.

1.5. Інтернет-магазин – офіційний інтернет-магазин, розташований за адресою https://ilcammeo.ua.

2. Предмет договору

2.1. За умовами даного Публічного договору Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який зазначений в оформленому Покупцем замовлення, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та сплатити його у порядку та на умовах, передбачених цим Публічним договором.

3. Акцептування договору

3.1. Для Покупця підтвердженням повного та безумовного прийняття Публічної оферти є замовлення Покупця, здійснене через кнопку Дізнатись ціну та підтвердження замовлення на сайті Продавця за веб-адресою ilcammeo.ua.

Замовити Товар може як зареєстрований, так і незареєстрований користувач сайту ilcammeo.ua.

3.2. З моменту отримання Продавцем замовлення на купівлю Товару Публічний договір вважається укладеним без подальшого підписання Сторонами.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. У разі прийняття Покупцем рішення про придбання ювелірних виробів, замовлення може бути здійснене Покупцем через кнопку Дізнатись ціну на сайті.

4.2. Продавець зобов'язується зв'язатися з Покупцем за вказаною Покупцем електронною поштою або телефоном протягом одного робочого дня з моменту оформлення Заявки на покупку Товару для підтвердження замовлення. Продавець погоджує додаткові характеристики, комплектність, вартість замовлення, умови оплати та доставки.

4.3. При ускладненнях або для отримання додаткової інформації Покупець звертається до Продавця за телефоном, вказаним на сайті:

 • м. Київ, вул. Городецького, 10/1
  тел. +38 (067) 900 35 00
 • м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 10
  тел. +38 (067) 565 55 49
 • м. Дніпро, б-р Катеринославський, 1
  тел. +38 (056) 732 08 76
  тел. +38 (067) 562 09 94
 • м. Харків, вул. Сумська
  або електронною поштою: info@ilcammeo.ua.

4.4. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення замовлення на купівлю Товару.

4.5. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення на придбання товару.

5. Ціна Товару

5.1. Ціна на кожну позицію Товару, вказана на сайті інтернет-магазину на момент замовлення Товару, вимагає підтвердження від Продавця після отримання замовлення Покупця на покупку Товару.

5.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.

5.3. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження та зарахування Продавцю 100% суми коштів за замовлений Товар.

6. Повернення товару.

6.1. Ювелірні вироби не підлягають обміну та поверненню відповідно до переліку товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України №172 від 19.03.1994 р.

6.2. У разі виявлення суттєвих недоліків (прихованих дефектів), Покупець має право пред'явити Продавцю вимоги, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів».

7. Якість товару. Гарантійний термін товару.

7.1. Якість Товару, який пропонує Продавець через інтернет-магазин, відповідає вимогам та стандартам, передбаченим чинним законодавством України до цієї категорії товарів.

7.2. Продавець надає гарантію на Товар на строк, вказаний виробником Товару.

7.3. Права Покупця у випадках виявлення недоліків придбаного Товару передбачені чинним законодавством України.

7.4. Доставка Продавцю Товару, у якому Покупцем виявлено недоліки, здійснюється за рахунок Покупця.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність одна перед одною за виконання взятих на себе зобов'язань. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

8.2. У разі порушення Покупцем термінів оплати Товару Продавець має право стягнути з Покупця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення, за кожен день прострочення, а також перенести термін доставки замовленого Товару до моменту оплати Товару Покупцем.

8.3. Виплата пені не звільняє Покупця від виконання зобов'язань за цим Публічний договір.

8.4. Усі суперечки та розбіжності сторін, що виникають під час виконання цього договору, вирішуються шляхом переговорів, за неможливості сторін дійти згоди, такі суперечки підлягають вирішенню у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.5. Жодна зі сторін не нестиме відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого зі своїх обов'язків, якщо невиконання буде наслідком обставин непереборної сили, подібних до стихійних лих, екстремальних погодних умов, пожеж, військових дій, що виникли після укладення цієї угоди.

8.6. Якщо будь-яка з перелічених обставин безпосередньо вплинула виконання зобов'язання в термін, встановлений цією угодою, цей термін пропорційно відсувається тимчасово дії відповідної обставини.

9. Строк дії публічного договору

9.1. Публічний договір набирає чинності з моменту його акцептування Покупцем та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань, передбачених цим Публічним договором.

9.2. Публічна угода може бути достроково припинена за взаємною згодою Сторін.

9.3. Публічний договір може бути розірваний Продавцем у разі порушення Покупцем своїх зобов'язань за цим Публічним договором.

10. Інші умови

10.1. Продавець має право вносити зміни до Публічного договору без повідомлення Покупця, які набирають чинності з моменту внесення Продавцем змін шляхом їхнього розміщення на сайті ilcammeo.ua.

10.2. Покупець, перебуваючи на сайті Продавця, дає свою згоду Продавцю на використання та обробку своїх персональних даних виключно для здійснення повноважень та дій, необхідних для реалізації своїх прав та обов'язків, передбачених цим договором, та передачу персональних даних про Покупця третій особі виключно відповідно до Закону України "Про захист персональних даних". Покупець підтверджує, що він ознайомлений із правами, які закріплені у Законі України «Про захист персональних даних».

10.3. Публічний договір укладається шляхом приєднання Покупця до запропонованого Продавцем Договору повністю та прийняття всіх істотних умов Договору без підписання письмового примірника та має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. Покупець не може запропонувати умови Публічного Договору.

10.4. Покупець дозволяє Продавцю здійснювати запис та зберігання телефонних дзвінків, листування, повідомлень, у тому числі електронних, пов'язаних із виконанням Замовлення Покупця на купівлю Товару та зобов'язань за цим Договором.

10.5. Продавець не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість роботи інтернет-магазину за адресою ilcammeo.ua та зобов'язується вживати всіх зусиль та заходів з метою недопущення цього та усунення проблем, що виникли.

Ваш кошик порожній!
Ви успішно
відправили заявку
Ми передзвонимо Вам
найближчим часом